Pracownicy PIW Nidzica

Wojciechowski Witold

Powiatowy Lekarz Werterynarii

 

Wytrążek Mariola

Z-ca Powiatowego Lekarza Werterynarii

 

 

Dzido Kazimierz

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz Dobrostanu


Podgórska Katarzyna

Inspektor ds. środków żywienia zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego


Ratyński Wojciech

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt


Jolanta Muszak

Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt


Jackowska Emilia

Główny księgowy


Kuźbik Anna

Referent księgowy


Mamińska Alicja

Referent administracyjny


Moszczyńska Ewa

Radca prawny


Rasztęborski Andrzej

Konserwator


Tyska Irena

Sprzątaczka